Nereliga tenis

14. ročník Nereligy 2021 - soutěže družstev neregistrovaných tenistů

 

Pořadatel: TENIS CENTRUM Nová Paka

Počet družstev: 30 

Rozpis zápasů najdete zde:   1.liga   2.liga   3.liga

1. liga

10 družstev (1.-8. družstvo z 1. ligy ročníku 2020, 1.-2. družstvo z 2. ligy ročníku 2020)

Systém každý s každým jako v minulých ročnících, družstva umístěná na 9. a 10. místě sestupují do 2. ligy.

2. liga

10 družstev (9.-10. družstvo z 1. ligy ročníku 2020, 3.-8. družstvo z 2. ligy ročníku 2020, 1.-2. družstvo z 3. ligy ročníku 2020)

Systém každý s každým, družstva umístěná na 1. a 2. místě postupují do 1. ligy, družstva umístěná na 9. a 10. místě sestupují do 3. ligy.

3. liga

10 družstev (9.-10. družstvo z 2.ligy ročníku 2020, 3.-10. družstvo z 3. ligy ročníku 2020)

Systém každý s každým, družstva umístěná na 1. a 2. místě postupují do 2. ligy.

V případě odhlášení některého z týmů ze soutěže rozhoduje o systému sestupu a postupu mezi jednotlivými skupinami vedení nereligy podle aktuální situace.

Všechny zápasy se hrají na 2 kurtech, takže dvouhra „jedniček“ a dvouhra „dvojek“ začínají současně a poté následuje čtyřhra.

Do dvouher může nastoupit kdokoliv z platné soupisky družstva, přičemž platí že hráč, který nastoupí do dvouhry „jedniček“ musí být na soupisce uveden výše než hráč, který nastoupí do dvouhry „dvojek“.

Do čtyřhry může nastoupit libovolná dvojice hráčů z platné soupisky družstva. Doplnění hráče na soupisku je možné v průběhu soutěže, ovšem pouze na konec soupisky.

Zápasy dvouher se hrají na 2 vítězné sety.

Zápas čtyřhry se hraje na 2 vítězné sety, v případě nerozhodného stavu 1:1 na sety se v 1. lize hraje kompletní třetí set, zatímco ve 2. a 3. lize se za nerozhodného stavu hraje super-tie break do 10 bodů.

Upozornění pro 1. ligu!!! Po dohodě kapitánů družstev (např. kvůli tmě) je možno hrát super tie-break, aby se předešlo dohrávkám!!!

Dodržujte prosím začátky zápasů dle rozpisu (rozehra 5 min.), abychom se nedostávali do kolizí s dalším programem na kurtech.

Na každý zápas je rezervován čas 3,5h na jednom kurtu (dvouhra+čtyřhra) a 1,5h na druhém kurtu (dvouhra). V případě prodloužení zápasu se prosím pokuste o dohodu s hráči, kteří nastupují po Vás.

Delších zápasů je minimum a pokud bychom rezervovali na zápasy delší časy, zůstávali by kurty často zbytečně nevyužité. Děkuji za pochopení.

Zápasy se hrají dle platných pravidel tenisu.

 

SYSTÉM BODOVÁNÍ

Za každý jednotlivý vítězný zápas se družstvu připočte do tabulky 1 bod, za celkové vítězství se družstvu připočtou do tabulky další 2 body.

Možnosti jsou následující:
výsledek 3:0   vítěz má 5 bodů, poražený 0 bodů
výsledek 2:1   vítěz má 4 body, poražený 1 bod

Kritéria, která rozhodují o pořadí v konečných tabulkách v případě rovnosti bodů:

V případě rovnosti bodů 2 družstev rozhoduje o pořadí v tabulce výsledek vzájemného zápasu.

V případě rovnosti bodů více družstev rozhodují o pořadí v tabulce kritéria v následujícím pořadí:

1) minitabulka vzájemných zápasů 

    (počet bodů v minitabulce, tj. poměr vzájemných zápasů v minitabulce)

3) celkové skóre setů ze všech zápasů

 

Kapitán „domácího“ družstva (dle rozpisu) zapíše výsledek zápasu po kliknutí na "Zápis" do 24hod. po skončení zápasu.

 

Vyhlášení výsledků 14. ročníku a společenský večer se uskuteční ?????

Úhradu startovného (1600 Kč za družstvo) proveďte u správce kurtů nejpozději v den Vašeho prvního zápasu. V ceně je zahrnut pronájem tenisových kurtů, 2 sady (á 4ks) nových míčů Wilson US Open, organizace soutěže a poháry pro vítěze. Míče na zápas vždy zajišťuje "domácí" družstvo dle rozpisu.

Pokud Vám nebude vyhovovat termín zápasu, můžete se dohodnout na přeložení s kapitánem soupeře, ale pouze s vědomím správce areálu (Marta Rosenbergová 608 881 712).

Vzhledem k obsazenosti kurtů je nutno toto důsledně dodržovat!

Kontakty na kapitány družstev a soupisky jsou uvedeny pod odkazem "Soupisky družstev". Na soupisce družstva může být zapsán libovolný počet neregistrovaných hráčů. Hráč, zapsaný na soupisce jednoho družstva, nemůže být zároveň uveden na soupisce jiného družstva.

Pokud nezrušíte rezervaci kurtů min. 24hod. před plánovaným utkáním nereligy, bude Vám účtována částka 250 Kč za 5hod. rezervace kurtů na tento zápas.

Věříme, že tato situace nenastane a budeme se těšit na krásné tenisové zápasy.

 

LIMIT pro odložení zápasu !!!

Zápasy, které nebudou odehrány v termínu dle rozpisu, je možno buď předehrát, nebo odehrát nejpozději do 2 týdnů od původního termínu!!!

Pokud nebude zápas odehrán do 2 týdnů od původního termínu, bude kontumován v neprospěch družstva, které nemělo snahu zápas včas odehrát (tento pojem lze těžko specifikovat, věřím, že každý si chce především zahrát :-).

Sporné situace a eventuální výjimky u odložených zápasů řešte s vedoucím soutěže. Doufám, že žádné nebudou…

Poslední zápasy je nutno odehrát nejpozději do xx.x.2021.

 

Nedostaví-li se družstvo k zápasu bez předchozí omluvy (změny termínu), následuje kontumace. Čekací doba je 15 min.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na nereliga@tenisnp.cz .  

 

Zvýhodněné permanentky pro hráče Nereligy

Hráč, uvedený na soupisce družstva Nereligy, získává slevu 400 Kč z roční permanentky na sezónu 2021. Podmínkou je odehrání min. 5 zápasů Nereligy.

 

Při úpravě kurtů před a po zápase je nutno postupovat dle následujících pokynů:

1)      Před začátkem hry po celé ploše pokropit kurt (držet hadici pevně nahoru), pokud je kurt suchý.

2)      Po ukončení hry dřevěným hrablem srovnat kurt, potom zamést síťkou po celé ploše.

3)      Dřevěná hrabla zavěšovat na háky - neopírat o sítě.

4)      Odpadky (láhve, papírky, žvýkačky atd.) uklízet do odpadkových košů.

5)      Chovat se na kurtech jako sportovci (nekouřit, nekřičet, mluvit slušně).

Děkujeme…

 

Mějte na paměti, že fair-play je důležitější než vítězství.

 

TENISU ZDAR :-)

 

Milan Grund

vedoucí nere soutěží

TENIS CENTRUM Nová Paka

Mob.: +420 604 201 421

E-mail: nereliga@tenisnp.cz

www.tenisnp.cz